Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 1.1K 100% 0 2

    Lên bar chơi lại gặp được em cave hàng ngon, phòng bên cạnh mở nhạc quá lớn anh tây này không thể nào ngủ được thế là anh ta đã mặc quần áo đi lên một bar dành cho người nước ngoài ở Sài Gòn, lúc đang uống rượu ở đây anh tây đã nhắm được một em cave nhìn rất vừa mắt anh ta cầm rượu ra mời rồi gạ gẫm em, chỉ bằng vài câu em nó đã theo anh tây này về chỗ nghỉ để giao dịch.

    Lên bar chơi lại gặp được em cave hàng ngon
    Xem thêm