Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 1.1K 0% 1 0

    Sang nhà bạn thân nhậu say thịt luôn cả vợ bạn, sang nhà thằng bạn thân nhậu ở gần nhau nhưng khá lâu rồi tôi với thằng bạn thân mới ngồi cùng nhau nên uống khá nhiều, tửu lượng của thằng bạn thân kém hơn tôi nên nó nằm gục luôn ở mâm còn tôi thì mới chỉ hơi ngà ngà, đang ngồi một mình chán thì người yêu của thằng bạn thân đi tắm ra lau mặt cho thằng bạn thân mà em cứ chổng mông vào mặt tôi làm tôi rất khó chịu.

    Sang nhà bạn thân nhậu say thịt luôn cả vợ bạn
    Xem thêm